Shiokoshi no Matsu (Oku no Hosomichi)

Basho Matsuo | The Narrow Road to the Deep (Oku no Hosomichi)

Chapter : Shiokoshi no matsu (汐越の松)

Date : 7 th Aug

The Related place on map : [a pine tree of Shiokoshi ]汐越の松 * Now this place belongs to Golf club.

Haiku : No Haiku in this chapter

Previous Chapter | Next Chapter

 

Map / Print

 

Related Spot


One Response to “Shiokoshi no Matsu (Oku no Hosomichi)”

  1. […] Previous Chapter | Next Chapter   […]