Sumiyoshi Taisha

Sumiyoshi Taisha

Enshrined Deity :

Sokotsutsunoo no mikoto (底筒男命)

Nakatsutsunoo no mikoto (中筒男命)

Uhatsutsunoo no mikoto (表筒男命)

Empress Jingu (神功皇后)

 
Address

2-9-89, Sumiyoshi, Sumiyoshi-ku,Osaka

Access

1 min walk Sumiyoshi Taisha Sta. (Nankai Line)

Map / Print

 

Related Spot


2 Responses to “Sumiyoshi Taisha”