No.12-Sumida River (Fugaku36kei)

No.12

Title : Sumida gawa Sekiya no Sato (隅田川関屋の里)

Related place on map : The area of Senjyu sekiyacho

village_of_sekiya_at_sumida_river

 

Map / Print

 

Related Spot


One Response to “No.12-Sumida River (Fugaku36kei)”