No.31-Tokaido Yoshida(Fugaku36kei)

No.31

Title : Tokaido Yoshida 東海道吉田

Related place on map : Toyohashi station

Mt.Fuji from a tea house at Yoshida on Tokaido. Tokaido Yoshida area is now called? Toyohashi, Aichi Prefecure.

yoshida_at_tokaido

 

Map / Print

 

Related Spot


One Response to “No.31-Tokaido Yoshida(Fugaku36kei)”