Soka (Oku no Hosomichi)

Basho Matsuo | The Narrow Road to the Deep (Oku no Hosomichi)

Chapter : Soka (่‰ๅŠ )

Date ๐Ÿ˜• 27th Mar

The Related place on map : [Hyakutai Beidge]? ็™พไปฃๆฉ‹ at Matsubara Danchi (Tobu Isezaki line)

Haiku : No haiku in Soka

Previous Chapter | Next Chapter

ใ€€

Map / Print

ใ€€

Related Spot


Comments are closed.