Overview : The Narrow Road to the Deep North

The Narrow Road to the Deep North (Oku no Hosomichi), one of the most famous travelogue, written by Basho Matsuo, was published in 1702. In order to see the places which poets were written, Basho and his apprentice Sora went to Tohoku region from Edo. The travel on foot (2,400km) was very hard and spent for about 150 days. Since this travelogue has become popular , people go to Tohoku or Hokuriku region to follow Basho’s footsteps. Kotodamaya shows dates, poems and locations which Basho visited.

Prologue

Departure

Soka

Muro no Yashima

Hotoke Gozaemon

Nikko – part1

Nikko- part2

Nasu

Kurobane

Unganji

Sesshoseki

Yugyo yanagi

Shirakawa

Sukagawa – part1

Sukagawa – part2

Asaka

Shinobu

Sato Shoji

Iizuka

Kasajima

Takekuma

Miyagino

Tsubo no Ishibumi

Matsuyama

Tenryu ji

Shiokoshi no Matsu

Zensho ji

Yamanaka

Nata

Shiogama

Matsushima

Ishinomaki

Hiraizumi – part1

Hiraizumi – part2

Shitoma no seki

Obanazawa

Risshakuji

Mogami river

Haguro part1

Haguro part2

Sakata

Kisagata

Echigo

Ichiburi

Kanazawa – part1

Kanazawa – part2

Kanazawa – part3

Nagonoura

Komatsu

Eihei ji

Tousai

Tsuruga

Iro no hama

Oogaki

 

Map / Print

 

Related Spot


Comments are closed.